top of page
logo good.tif

מסיפור חיים לסיפור וידיאו

את ביה"ס והתכנית 'תקשורת מקדמת' עם תיקוף אקדמי, ייסד רן ישפה בשנת 2000 כמענה לקשיים ולבעיות שתלמידים חווים, במסגרות השונות בחייהם, ביניהם: קשיים חברתיים, רגשיים, בעיות תקשורת וקשיי מסוגלות עצמית. התכנית פותחת בפניהם צוהר לצילום בווידאו ככלי חינוכי חווייתי ומעמידה במרכזה למידה המטפחת תהליכי צמיחה והתפתחות דרך יצירה של "סיפורי וידיאו" מתוך עולמם, על מנת להסיק מסקנות לגבי המציאות בחייהם וכיצד ניתן לקדם את עצמם.

תהליך העבודה  מלווה על ידי מנחה מוסמך לתכנית האמון על  עיבוד החוויה לכלל למידה משמעותית (הרתאן ושביט מילר, 2016).
ייחודה בהתאמתה לכל אוכלוסיית התלמידים מכיתה ה' עד י"ב.

אנו עסק חברתי, שבנוסף לתוצרים הערכיים והמקדמים את החברה בישראל,  אנו מעסיקים בני נוער במצבי סיכון ובוגרים עם מוגבלות.

 

הפעילות שלנו:

  • מכשירים מנחים ל"תקשורת מקדמת" בשיתוף עם מכללת סמינר הקיבוצים

  • נותנים מענה להתמודדות ומניעת התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכון

  • מקדמים ומעצימים ילדים ונוער עם מוגבלויות במוסדות שלהם.

  • מספקים הכשרה מקצועית ללימודי צילום, עריכה והפקה לבוגרים עם מוגבלויות.

  • מקיימים סדנאות יומיות ופיתוח מקצועי לצוותי חינוך, הדרכה וניהול.

שורת לוגואים חדשה.jpg
צרו איתנו קשר

קיבלנו, ניצור קשר בהקדם

רן ישפה ותלמיד מתראיינים בערוץ 13