top of page
logo good no text.jpg

"כשאני מסתכל אני נראה, משמע אני קיים"
(ד.ויניקוט)

מסיפור חיים לסיפור וידיאו

לימודי תעודה / תעודת הוראה* -

הנחיית קבוצות ב'תקשורת מקדמת' 

לומדים להנחות קבוצות וליצור סרטים עם המונחים העתידיים, במטרה לקיים דיאלוג על תוצריהם ולגלות איתם אלטרנטיבות נוספות להתמודדות ולצלם גם אותן.

ההתנסות באלטרנטיבות, ההתבוננות והשיח עליהן מאפשרים לגלות את יכולות הבחירה.

 

התכנית עם תיקוף אקדמי, מתקיימת משנת 2000 כמענה לקשיים ולבעיות שבני נוער ומבוגרים חווים, ביניהם: קשיים חברתיים, רגשיים ובעיות תקשורת.

בוגרות ובוגרי הלימודים מקיימים את תכנית 'תקשורת מקדמת' במאות מוסדות חינוך וטיפול בארץ.

 

התכנית מוכרת גם כמגמה ייחודית של 5 יח"ל לבגרות במדעי החברה.

_edited_edited.png