top of page
footer-people-cinema_edited.png
logo good no text.jpg
לוגו שם מיקרוסינמה.jpg

מציגים

שיתוף פעולה מהסרטים:

תכנית חינוכית-חברתית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הווידיאו

IMG-20180222-WA0001.jpg

גם וגם

קורס 'תקשורת מקדמת', כולל יום הקרנת סרט עם יוצריו המגיעים לשכונה שלהם לשם שינוי... מקיימים מפגש קהילתי, שבאותה הזדמנות מקרינים את תוצרי הקורס.

LogoKranot.png

זכינו ונבחרנו!

"...הגיעו למעלה מאלף בקשות שנבחנו והוערכו על-ידי נציגי הקרנות, ואנו שמחים להודיעך כי המוסד לביטוח לאומי החליט להשתתף במימון הפרויקט..."

פופקורן.jpg

סרט לשם שינוי

"קולנוע בנעלי בית" - מביאים סרטים 

לשכונות בהחלטה משותפת עם התושבים. מקיימים מפגש קהילתי משמעותי עם הבמאים והשחקנים והכל לשם שינוי חיובי!

צרו איתנו קשר

קיבלנו, ניצור קשר בהקדם

image%20of%20young%20photographers%20wit

תקשורת מקדמת

תכנית חינוכית-חברתית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הוידיאו.

מיקרוסינמה

פועלת לצמצום פערים בצריכת הקולנוע בפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 

לוגו מיקרוסינמה.gif
bottom of page