top of page
מוסדות מספרים עלינו

"החניכים מוצאים מקום פורקן בחוויית ההפקה ונהנים להביע את כישוריהם במשחק – הם מרבים לעסוק בתכני החוג גם לאורך השבוע ומצפים לזמן הזה בשבוע בקוצר רוח".

אפרת, רכזת חברתית בכפר הנוער נווה עמיאל, שדה יעקב, 2015

"במה משמעותית וחווייתית לעבד קשיים והתלבטויות."

לירון, מדריכה במועדונית יעלים, מעלה אדומים, 2015

"הזדמנות לקדם את התהליך האישי של התלמידים ולפתח את האישיות בכלל... הקורס נתן להם משמעות אחרת לחיים..."

לימור, מחנכת בביה"ס מפתן חזון, מג'אר, 2015

"התוכנית מקדמת את התקשורת של התלמיד עם עצמו, עם הסובבים אותו. הנושאים רלוונטיים ומשמעותיים לחייהם, קישור שהופך את כל הלמידה למשמעותית ומסייע להכינם לחיים באופן אמיתי." 

עפרה, מדריכה בביה"ס ניצנים לחינוך מיוחד, ירושלים, 2015

"התכנית מעניינת מאוד ותרמה להתבוננות התלמידים על אספקטים שונים בצורה שונה. כמו כן, לימדה וחיזקה אצלם מיומנויות כגון עבודת צוות, שיתוף פעולה, לקיחת יוזמה ועוד."

טובית, מחנכת בביה"ס רמות בת-ים, 2015

"לתלמידים הביישנים יותר בקבוצה השיעור תרם לבטחון העצמי והם נפתחו יותר. חלק אחר למד להאמין בעצמו ולהתנסות בדברים חדשים כולל למידה (משהו שלא בהכרח הם עשו עד כה)."

יעל, מחנכת בביה"ס אמי"ת יהודה, עפולה, 2015

"התלמידים מאוד נהנו בפעילות ובמשימות השונות שיתפו פעולה והצליחו להפגש עם עצמם, הקול שלהם, המראה שלהם וכד', ולעבור תהליך טוב עם מי שהם..."

רוית, מורה בביה"ס  כדורי, 2015

 

 

"האפשרות של התלמידים לספר את הסיפור שלהם פותחת עולמות." 

ציפי, מנהלת מל"א בביה"ס אמי"ת דביר, בית שמש, 2015

 

"התוצר שהוקרן במפגש סיום משקף את ההשקעה של המנחה ואת החיבור של התלמידים איתו, הם היו מוכנים להיחשף ולשתף אותו בחייהם וזה מדהים."

מוריה, יועצת בביה"ס אורט מלטון בת-ים, 2015

פרס רוטשילד לחינוך לשנת 2013

המלצות על התכנית

bottom of page