top of page

חזון ביה"ס ראיה

 

"תקשורת מקדמת" תהווה חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך בישראל – מגן חובה ועד סוף התיכון, במטרה למנוע הידרדרות ילדים ונוער למצבי סיכון, תוך הקפדתה לשמש ערוץ לקידום יכולות למידה, תקשורת והבניית שייכות אצלם.

במקביל, אנו מיישמים הכשרה תעסוקתית בתחומי הטלוויזיה והקולנוע לבוגרים עם מוגבלויות שונות, במטרה להביא להשמתם בעבודות אלו ולהביא לקידום מעמדם ועמדתם בחברה.

צוות ביה"ס פועל מאמונה ביכולות האדם להעז לגלות את עוצמתו במטרה לקחת אחריות על גורלו וסביבתו. הבחירה בטכנולוגיה העכשווית ככלי העבודה מבטיחה התאמה עקבית של התכנית "תקשורת מקדמת" לצרכי הילדים והנוער, על פי סביבת חיים המשפיעה עליהם.

 

בחינוך, כמו באמנות, אין דבר כזה שאין דבר כזה.

כתבה על ביה"ס לתקשורת מקדמת בTheMarker:

bottom of page