top of page
רציונאל התכנית

במציאות ימינו הטלוויזיה, האינטרנט והסמארטפון הם הטכנולוגיה התקשורתית השולטת. ילדים ובני נוער חיים בתחושה ש"מי שמחוץ לפריים/לרשת - לא קיים". יתרה מזאת, אמצעי החשיבה העיקריים כיום מתקיימים על פי סמלי אותן הטכנולוגיות. 

התכנית החינוכית-חברתית "תקשורת מקדמת" רותמת את הטכנולוגיה לצרכיה ומשתמשת בצילומי וידיאו לטיפוח מסוגלות עצמית בקרב תלמידים וקבוצות שונות באוכלוסיה. 

צפו בהצצה מהשטח - תלמידים ומורים מספרים:

רוצה להביא את התכנית גם לבית ספרך? 

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

Thanks! Message sent.

שם *

משפחה *

דוא"ל *

טלפון *

נושא

התכנית 'תקשורת מקדמת' עם תיקוף אקדמי בלעדי בהשיגה את עיקרי מטרותיה:

  • טיפוח תחושת מסוגלות עצמית וגילוי חוזקות של התלמיד במהלך היצירה

  • מתן מרחב לביטוי צרכים ופורקן רגשות לשם העצמה של התלמיד

  • התבוננות על עצמם ב"מראה חיצונית" להעלאת המודעות לבחירותיהם וגילוי חלופות

  • פיתוח עבודת צוות ומחוברות חברתית של התלמידים

לחצו כאן לקריאת מאמר אודות התכנית

מתוך כתב העת השפיט "מניתוק לשילוב" בהוצאת האגף לחינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך.

איך עובדת התכנית?

התכנית שמה במרכזה למידה המטפחת תהליכי צמיחה והתפתחות חינוכית חברתית דרך יצירה אישית של "סיפורי וידיאו" מתוך עולמם של התלמידים. "תקשורת מקדמת" נותנת לילדים הזדמנות לעסוק בחיים שלהם באופן שבו הם עצמם מגלמים אותם ומעצבים אותם בדימויי מסך. במקום להיות פועלים ומופעלים בלי דעת במציאות החיים המוכרת להם, ניתנת להם הזדמנות "לחיות בסרט", ומשם להסיק מסקנות לגבי החיים במציאות שלהם. בחינתו ושינויו של הסיפור בעקבות השיח המתמשך, מחזק את הערך העצמי, את החוסן ואת תחושת המסוגלות העצמית של הילד / הנער. לצד זה, העבודה הקבוצתית, המבוססת על הצורך בשיתוף פעולה על מנת לייצר סרט, מחזקת את המחוברות החברתית של המשתתפים, את התחושה שהם חלק מקבוצה, מגוף יוצר, שבו לכל חלק יש תפקיד ומשמעות.

תהליך יצירת "סיפורי הוידיאו"  של התלמיד מלווה על ידי מנחה האמון על  עיבוד החוויה לכלל למידה משמעותית. מנחי התכנית הוסמכו לה במכללת סמינר הקיבוצים במסלול לימודים ייעודי בן 400 שעות לימוד וגם לאחר ההתנסות המעשית, כמנחים מוסמכים הם מלווים בסופרוויז'ין מצוות התכנית בסמינר הקיבוצים.

השתלבות התכנית במוסד המזמין

בתכנית "תקשורת מקדמת"  אין "שונים", אין מנצחים ואין מפסידים. אין חובה לדעת קרוא וכתוב ואין חשיבות לגיל, דת או מין. למשתתפים יש כלי חדש לתקשורת וליצירה. העבודה מול המצלמה ומאחוריה, התכנון המוקדם וכל תהליך ההפקה מקנים חוויות של הצלחה ומעודדים את חופש הבחירה, השליטה והיצירתיות. המצלמה עצמה מהווה אמצעי לשיפור התקשורת עם האחרים ומגבירה את המעורבות החברתית.

כמו כן, התכנית מקנה כלים לצריכה נבונה של המדיה, ושילובה במרחב הבית ספרי תורם להכרות נוספת של הצוות ומשפחות התלמידים עם יכולותיהם.

תקשורת מקדמת ב-90 שניות

את תכנית "תקשורת מקדמת" ייסד רן ישפה בליווי אקדמי של ד"ר רות הרתאן המתמחה בחינוך ותקשורת, 

ממכללת סמינר הקיבוצים.

bottom of page