top of page
משרד החינוך
מינהל עובדי הוראה

ילדים ונוער מאוכלוסיות מוחלשות גם יכולים ללמוד באקדמיה!

 הפיילוט שאנו מקיימים בחסות בנק מזרחי-טפחות נבחר ע"י משרד החינוך והות"ת כיוזמה הטובה  ביותר לשותפות בין האקדמיה לשדה וזכינו במענק של 100 אלף ש"ח להרחבתו עם השותפים שלנו:

השותפות נוצרה במסגרת מפגשי מאיץ שותפיות בין אקדמיה לשדה, שיזם וליווה המינהל לעובדי הוראה ובמהלכו קיימו שיפוט מקדים. צפו בפיץ' הגמר שהצגנו בכנס "הקשרים" של המינהל במעמד יו"ר הות"ת פרופ' יפה זילברשץ ומר איל רם -  סמנכ"ל ומנהל המינהל ,  18.2.18.

מטרות היוזמה:
 • להשריש אמונה ויכולות לתלמידים מוחלשים מכיתה ה' עד י"ב, שגם הם יכולים ללמוד באקדמיה.

 • לטפח "מסוגלות עצמית" באמצעות תכנית 'תקשורת מקדמת' המשלבת מפגשים עם סטודנטים מן המניין.

 • להפגיש אוכלוסיות מגוונות ורב תרבותיות

איל רם ורן ישפה
מימין לשמאל: שושי קיזר- מנהלת מתי"א כ"ס, איל רם - סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה, רן ישפה - מנכ"ל ביה"ס לתקשורת מקדמת, בילאל ג'אנאיים - סגן מנהל בי"ס אל-מעראג' בלקייה, עאיש אבו עמרה - מנהל בי"ס אפאק בקריה חינוכית-שיקומית תל שבע.

הדרך להשגת המטרות:

 • הילדים לומדים יום בשבוע באקדמיה כחלק ממערכת השעות הפורמלית בבית הספר, כדי שהאקדמיה לא תהיה זרה להם.

 • כיתות "מכילות" – בתכנית לומדים יחד תלמידים עם מוגבלות ותלמידים מכיתות רגילות. הקבוצות הן רב תרבותיות.

 • לתיכונים התכנית מוכרת ל-5 יח"ל בגרות במדעי החברה וצבירת נקודות זכות ללימודים גבוהים.

גם אני רוצה לשלוח תלמידים, יש לי שאלות:

Thanks! Message sent.

שם *

דוא"ל *

טלפון *

נושא

מבנה התכנית:

4 קבוצות של 21 תלמידים מ -12 בתי ספר שונים מאותה שכבה (סה"כ 84) מגיעים ליום לימודים הכולל:

 • 4 ש"ש  - תכנית 'תקשורת מקדמת' לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת וידיאו.

 • 2 ש"ש – לימוד אמנות כידע המותאם לחלומו ולרצונות  של כל תלמיד.

 • תלמידי תיכון מצטרפים לעוד 2 ש"ש בקורס אקדמי ככל סטודנט, לפי בחירתם, והמסיימים בהצלחה יצברו נקודות זכות ללימודים גבוהים.

 • 'תקשורת מקדמת' מוכרת כתכנית לימודים ייחודית של המזכירות הפדגוגית ומקנה 5 יח"ל בגרות במדעי החברה. 

אנו שואפים לאלפי סיפורי הצלחה!

הצטרפו אלינו!

 התקשרו 03-6888444

או השאירו פרטים והצוות המקצועי שלנו יחזור בהקדם:

פרטייך נקלטו בהצלחה

שם *

דוא"ל *

טלפון *

נושא

האם התכנית באמת עובדת?

בין השנים 2011-2009 נערך מחקר על התכנית בבית שמש בבית ספר ברנקו וייס האתגרי המיועד לנוער בסיכון. במחקר שבוצע על ידי יחידת ההערכה שבמכון ברנקו וייס בשיתוף הביטוח הלאומי, אגף פיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון, שולבו כלים כמותניים ואיכותניים. במסגרת המחקר רואיינו 40 תלמידים משלוש כיתות שונות (י'-י"ב). תוצאות המחקר מעידות על יעילותה של 'תקשורת מקדמת' כתכנית התערבות המשיגה את מטרותיה:

 • טיפוח תחושת מסוגלות עצמית של התלמידים

 • חיזוק היכולת לביצוע תהליכי רפלקציה אישיים

 • צמצום התנהגויות סיכון וחיזוק החוסן האישי

 • פיתוח עבודת צוות ומחוברות חברתית של התלמידים

לאורך השנים זכתה התכנית בפרסים רבים:

bottom of page