top of page

מדיניות פרטיות:

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי ואותו אתה מוסר ביודעין (כלומר: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תחומי התעניינות, אישור/אי אישור בקשר לקבל תכנים ומידע שיווקי, כתיבת הערות (טקסט חופשי), מוצרים ושירותים שרכשת וכיו"ב. כאמור, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר (כדוגמת הרשמה לאירועים וימי עיון שונים, יצירת קשר וכיו"ב). אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.

חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, אשר נאסף באופן אוטומטי. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, פרטי מערכת ההפעלה והדפדפן בהם אתה משתמש ועוד. מידע זה נאגר במחשבי ביה"ס לתקשורת מקדמת ומשמש אותו לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים בכל הנוגע לפעילות באתר.

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לפעילויות (כגון ימי עיון) ושירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בהם או פרטים לשימוש קהיליית ביה"ס לתקשורת מקדמת (כגון: פניות לתוכניות השונות וכיו"ב), נאסף מידע נוסף אשר רלוונטי למהות הפנייה של המשתמש באתר. כאמור, אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלו.

bottom of page