top of page
footer-people-cinema_edited.png
logo good no text.jpg
לוגו שם מיקרוסינמה.jpg

טיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הווידיאו והקרנת סרט קולנוע בקהילה

משנת 2000 מנחים מוסמכים ל'תקשורת מקדמת' מקיימים אותה במאות מוסדות חינוך וטיפול בארץ ובפריפריה בפרט, שלאור הצלחתה החל מתשע"ט מוכרת גם כמגמת 5 יח"ל בגרות במדעי החברה.

מטרת העל: שימוש ב"שפת המאה ה-21" - צילום וידיאו, ככלי לביטוי ולמיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בתלמידים וגיבוש תפיסת עתידם בשילובם בחברה ופיתוח מצוינות עבורם.  

 

מטרות קוגניטיביות: 

• התלמידים לומדים עמדות שונות ומפתחים חשיבה ביקורתית ויצירתית. 

• התלמידים מפתחים כישורים ומיומנויות בתחומים של רפלקציה אישית, תקשורת בין אישית, קבלת החלטות ופעולה בצוות שבו השותפים הינם לומדים בעלי איכויות אישיות שונות ומשלימות. 

 

מטרות ערכיות רגשיות, חברתיות ותרבותיות:  

• התלמידים מפתחים את תחושת ה"מסוגלות עצמית" שלהם במטרה לקדם את שייכותם לביה"ס ולחברה ולקהילה. 

• התלמידים מגלים את חוזקותיהם וידעו כיצד להעצימן ככלי להתנהלות ומודעות לשינוי חברתי חיובי. 

 

פיתוח כישורי למידה ומיומנויות: 

• התלמידים לומדים למצוא פתרונות יצירתיים לדילמות שונות המובאות במהלך המפגשים.

• התלמידים מסגלים מיומנויות לניתוח ערכי של מצבים חברתיים ולגלות לפתרונות חיוביים. 

במהלך הקורס מתקיימת הקרנת סרט קולנוע "אמיתי" אצלם בשכונה, שיחד עם יוצריו והקהילה -

מקיימים מפגש משמעותי, שבו מקרינים גם תוצריהם והכל לשם שינוי חיובי! 

שורת לוגואים חדשה.jpg
צרו איתנו קשר

קיבלנו, ניצור קשר בהקדם