תכנית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הוידיאו עם קבוצות ויחידים. 'תקשורת מקדמת' פועלת משנת 2000 עם אלפי בני נוער ומבוגרים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובמסגרות פרטיות ומוכרת גם כמגמת 5 יח"ל במדעי החברה.

רוצה לדבר איתנו? 
אין לך זמן לפתוח יומן עכשיו?   נחזור בהקדם:
הצלחתה הפכה כמגדלור לתוכניות דומות, שקמו בשנים האחרונות. "ישנן יפות ממנה, אך אין יפות כמוה" (נתן אלתרמן) 

שושנה פרסיץ 3, Tel Aviv-Yafo, תל אביב, Israel

The School of Transformative Media® -Filmmaking as Dialogue for Growth

©כל הזכויות שמורת לביה"ס לתקשורת מקדמת