top of page

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

הסרט האישי – צילום, תסריט בימוי ועריכה / מיכה לבנה

הקורס מתבצע כסדנת יצירה במסגרת של קבוצת עבודה. במהלך הקורס, לומדים יסודות בצילום, בימוי ושפת הקולנוע,עוסקים בבניית הסיפור האישי והתאמתו לסרט, ולומדים לערוך את הסרט תוך חניכה אישית. התהליך של עיבוד החומר המצולם, ההתבוננות בו ועריכתו לסרט המספר סיפור אישי, הוא תהליך של עבודה רגשית פנימית, שיקוף וקבלה של עצמך, התבוננות בסיפור שאתה מספר לעצמך ולעולם, תהליך המחולל שינוי. בסיום הקורס – לכל סטודנט יהיה סרט אישי.

 

נושאי הלימוד:

 

1 . לימוד יסודות שפת הקולנוע ויישומה בעזרת צילום, בימוי ועריכה.

2. התנסות מעשית  בבימוי , צילום  ועריכה של תסריטים וטקסטים מחומרי המציאות

3 . הפקת סרט דקומנטרי אישי ככלי להתבוננות ולמטרת פרזנטציה וחשיפה ראשונית בפני קבוצת הנחיה.

 

ההוראה מתבססת על תרגילים מעשיים של הסטודנטים, בעיקר בצילום ועריכה.

במהלך התרגילים ניתנת הדרכה צמודה ומתבצעים ניתוחים מקצועיים  לתוצרים ולדרכי העבודה.

 

                                                                  לחזרה לרשימת הקורסים

bottom of page