top of page

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

"תקשורת מקדמת" / רן ישפה

 

הלימודים בקורס מקנים ללומדים מיומנויות מקצועיות ליצירת תהליך של הפקת סרטים לספר את ה"אני" –דרך עלילה ודמויות פרי יצירת המונחים העתידיים. 

הסטודנטים רוכשים כלים ומתנסים כיצד להשתמש בסרטים כ"טקסטים", וכיצד מפתחים ומקיימים דיאלוג עליהם, במטרה לעורר מחשבה על חלופות ולצלמן. כל המפגשים חווייתיים ומעשיים, ומלווים בתוצרים מהעבודה בשטח, שמתוכם נגזור תיאוריות. אנו משתמשים באמצעי "תקשורת מקדמת" ללמידה ומקיימים סימולציות (הדמיית מצבים מהשטח).

נושאי הלימוד: תהליכים קבוצתיים בהפקת סרט והתנסות מעשית בכך ; ניתוח סרטי תלמידים וסרטי קולנוע ע"פ "תקשורת מקדמת"; תהליכים קוגנטיביים ורגשיים בהפקת סרט ; הסרט כאינדיקטור לחשיבה רציונלית, ערכים ומוסר; הפקת סרטים כתהליך להפרדה בין דמיון ומציאות ; עריכה מקדמת ועוד.

במהלך הלימודים בקורס, יוצרים אינטגרציה בין כל תכני הקורסים במסלול לכדי הכלי – "תקשורת מקדמת" ולומדים כיצד בונים מערך מפגש ומתנסים במערכי התוכנית עצמה.

                                                                         לחזרה לרשימת הקורסים

bottom of page