top of page

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

אוריינות המדיה / ד"ר רות הרתאן

 

חינוך לצפייה ביקורתית של טקסטים מתקשורת המונים. מטרת הקורס להכיר את ההיצע העדכני בתקשורת המונים (המדיה) הרלוונטי לחיי הנוער והמבוגרים, להבין את סוד הקסם ואופי ההשפעה במיוחד על אוכלוסיות מוחלשות, ולרכוש כלים להנחות את הקבוצות איתם תעבדו לפתח מיומנויות של צריכה מושכלת המבחינה בין בידיון למציאות.

חשיפת המניעים להשפעתה של המדיה בעיצוב ערכים והתנהגויות כדי להקנות כלים לשליטה ובקרה.

 

 

נושאי הלימוד:

1. הכרות עם המאפיינים של המדיה, כמו טלויזיה, פרסום חוצות ואינטרנט, המעניקים לה כוחות- על                       בעיצוב פני החברה:

 

* עוצמתו של הטקסט החזותי לעומת הטקסט המילולי.

 

 * העדכניות של המסרים והטקסטים לעומת השמרנות של החברה הבלתי אמצעית  בסביבות חייהם                            של התלמידים.

 

 * הגירוי של המכנה המשותף הרחב ולכן הנמוך ביותר.

 

 * העמדה הפסיכולוגיתשל ההבטחה לספק צרכים קיומיים המאפשרת לקבוצות מוחלשות להפנים ללא                          בקרה את המוצג בפניהם ולנסות לחקות את מה שנתפס בעיניהם כאידיאל.

 

2.אימון בכלי "הפירמידה" המקנה למנחה מיומנות שיח עם התלמידים, "הדיאלוג המעצים", להוביל אותם                        מהמפגש הספונטני עם המדיה וערכיה אל התובנות וחיפוש חלופות במציאות חייהם.

 

                                                    לחזרה לרשימת הקורסים

 

 

 

bottom of page