top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הלומדים מתנסים בצורה מעמיקה במיגוון רחב של חוויות, כולל דיונים קבוצתיים, אירועים בקבוצה ועיבודם. במסגרת הלימודים יכול כל משתתף להתבטא, לקלוט וליישם חומר תיאורטי ולהבין, מתוך התנסויותיו- שלו והתנסויותיהם של אחרים, כיצד נבנית דינמיקה קבוצתית משמעותית.  בנוסף, נעמיק בתפקיד המנחה - מה הם הכלים (מיומנויות הנחיה) שמפעיל מנחה הקבוצה על מנת לאפשר ולקדם תהליכים בה?

 

נושאי הלימוד: 

 

שלבי התפתחות קבוצה; תופעות אופייניות בעבודה קבוצתית ; תפקידים בקבוצה; מנגנוני הגנה ; תיאוריית התפתחות קבוצה על פי יחסי אובייקט ; טיפול בהתנגדויות ועוד

תפקידי המנחה; אישיות המנחה והשפעתו על הקבוצה  ; התמודדות עם קונפליקטים ; סגנונות הנחיה; תהליכי סיום ופרידה ועוד.

 

 

                                                                            לחזרה לרשימת הקורסים

 

 

 

 

 

 

הנחיית קבוצות / רן ישפה 

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

bottom of page