top of page

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

הקשבה מסייעת (ע"פ מודל קייגן) / טליה מזרב

הלמידה בקורס זה הינה סדנאית ומשלבת בסיס תיאורטי והתנסויות מגוונות בתקשורת ובניתוח מצבים מה"שטח" על פי עקרונות המודל של קייגן. השיטה מלמדת דרך יישומית , להתמודדות במצבי תקיעות, עימות ו/או אי הבנה.

 

נושאי הלימוד העיקריים:

הצגת העקרונות שבבסיס תפישת המודל ; הקשבה מסייעת - מהי? ; מודל תקשורת בינאישית מסייעת- ארבע התגובות, חקר עצמי, היזכרות ומשוב ; התנסות במיומנויות המודל על שלביו ; קבלה ומתן משוב מיידי, ישיר ויישומי ; ניתוח מקרי שטח אמיתיים לתרגול המודל בפועל ; דרכים ליישום בעבודה פרטנית או בקבוצות.

 

 

                                                                                    לחזרה לרשימת הקורסים

bottom of page