top of page

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

העמדה הפנימית של המנחה בעבודה עם ילדים ונוער בסיכון / ניסים סמג'ה

 

הקורס מפתח את יכולת הסטודנטים לגלות אפשרויות חדשות בתוכם ומעבר, תוך למידה ואינטגרציה של תיאוריות מתחום הטיפול ועבודה מהשטח. הכרת העמדה הפנימית והשפעתה על עבודת המנחה בתקשורת מקדמת. תהליך הלמידה כולל הרצאות, קריאת חומרים תיאורטיים הצגות וניתוח מקרים מהשטח , כול זאת תוך כדי התמודדות דינמית של הסטודנטים עם תהליכים פנימיים אישיים וקבוצתיים.  

 

    

 

מטרת הקורס : הקניית מרחב, ידע ויכולת למטפלים ומנחים הבאים במגע עם ילדים ונוער בסיכון, והבנת העקרונות המרכיבים את העמדה הפנימית, על מנת לפתח עמדה פנימית של המנחה בעבודתו עם נוער במצוקה.

 

 

 נושאי הלימוד:

 

 

1.קבלת פנים – מושג אותו  פיתח אריה גרין בחיבור עם תפיסתו של ווינקוט לגבי קשר אם תינוק.

 

2.חשיבות אי הידיעה- הבנת משמעות תהליכי למידה והשפעתם על עמדת המנחה במפגש עם נערים/ות במצוקה . למידת תפיסותו של קארל רוג'רס.

 

3.התקשרוּת – הבנת תיאורית ההתקשרות (בולבי Bowlby) כתיאוריה של התפתחות האישיות  ומשמעותה בתהליך הקשר          של המנחה עם הנער/ה בקבוצה.

 

4.צרכים – הבנת משמעות המושג צרכים והשקעה של המנחה בחיפוש הצרכים של הנער/ה והקבוצה.

 

5.מכוונות הורית בסיסית ראשונה – מבוסס על התיאוריה של וויניקוט (Winnicott) וקוהוט (Kohut) , ומשמעותה על

   העמדה בה המנחה צריך להיות בכל מפגש עם הקבוצה.

 

6."האדם הוא הגבול" – התעמקות בשאלת הגבולות בגיל ההתבגרות ופיתוח המושג האדם הוא הגבול.

 

7.אמפטיה – הבנת המושג אמפטיה כחלק מעקרונות העמדה הפנימית על פי קוהוט ((Kohut וזהבה אוסטרויל.

 

8.גישות התערבות – מתן כלים לזיהוי דרכי התערבות בעבודה עם נוער במצוקה.

 

 

                                                                 

                                                             לחזרה לרשימת הקורסים

 

 

bottom of page