שושנה פרסיץ 3, Tel Aviv-Yafo, תל אביב, Israel

  • שושנה פרסיץ 3, Tel Aviv-Yafo, תל אבי
  • פייסבוק ראיה
  • YouTube Classic

The School of Transformative Media® -Filmmaking as Dialogue for Growth

©כל הזכויות שמורת לביה"ס לתקשורת מקדמת

telephone