top of page
logo good no text.jpg

מסיפור חיים לסיפור וידיאו

תכנית חינוכית-חברתית לטיפוח מסוגלות עצמית באמצעות מצלמת הווידיאו

תכנית 'תקשורת מקדמת' עם תיקוף אקדמי, נוסדה על ידי רן ישפה בשנת 2000 כמענה לקשיים ולבעיות שתלמידים חווים, במסגרות השונות בחייהם, ביניהם: קשיים חברתיים, רגשיים, בעיות תקשורת וקשיי מסוגלות עצמית. התכנית פותחת בפניהם צוהר לצילום בווידאו ככלי חינוכי חווייתי ומעמידה במרכזה למידה המטפחת תהליכי צמיחה והתפתחות דרך יצירה של "סיפורי וידיאו" מתוך עולמם, על מנת להסיק מסקנות לגבי המציאות בחייהם וכיצד ניתן לקדם את עצמם.

תהליך העבודה  מלווה על ידי מנחה מוסמך לתכנית האמון על  עיבוד החוויה לכלל למידה משמעותית (הרתאן ושביט מילר, 2016).
ייחודה בהתאמתה לכל אוכלוסיית התלמידים מכיתה ה' עד י"ב.

אנו עסק חברתי, שבנוסף לתוצרים הערכיים והמקדמים את החברה בישראל,  אנו מעסיקים בני נוער במצבי סיכון ובוגרים עם מוגבלות.

שורת לוגואים חדשה.jpg

תכניות העצמה רגשית לתלמידים תשפ"א,

במימון אגף א' לילדים ונוער בסיכון באמצעות חברת מרמנת.

לאחר פירוט כל קורס לתלמידים או למורים ישנה אפשרות ללחוץ להזמנה, או לחלופין בסוף למלא כל הקורסים שרוצים. 

בכל בית ספר ניתן גם למורים וגם לתלמידים!

תקשורת מקדמת לתלמידים

מטרת העל: שימוש ב"שפת המאה ה-21" - צילום וידיאו, ככלי לביטוי ולמיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בתלמידים וגיבוש תפיסת עתידם בשילובם בחברה ופיתוח מצוינות עבורם.  

 

מטרות קוגניטיביות: 

• התלמידים לומדים עמדות שונות ומפתחים חשיבה ביקורתית ויצירתית. 

• התלמידים מפתחים כישורים ומיומנויות בתחומים של רפלקציה אישית, תקשורת בין אישית, קבלת החלטות ופעולה בצוות שבו השותפים הינם לומדים בעלי איכויות אישיות שונות ומשלימות. 

 

מטרות ערכיות רגשיות, חברתיות ותרבותיות:  

• התלמידים מפתחים את תחושת ה"מסוגלות עצמית" שלהם במטרה לקדם את שייכותם לביה"ס ולחברה. 

• התלמידים מגלים את חוזקותיהם וידעו כיצד להעצימן ככלי להתנהלות ומודעות לשינוי חברתי חיובי. 

 

פיתוח כישורי למידה ומיומנויות: 

• התלמידים לומדים למצוא פתרונות יצירתיים לדילמות שונות המובאות במהלך המפגשים.

• התלמידים מסגלים מיומנויות לניתוח ערכי של מצבים חברתיים ולגלות לפתרונות חיוביים. 

משנת 2000 מנחים מוסמכים לתכנית מקיימים אותה במאות מוסדות חינוך וטיפול בארץ ובפריפריה בפרט, שלאור הצלחתה החל מתשע"ט מוכרת גם כמגמת 5 יח"ל בגרות במדעי החברה.

1. תכנית "פנים אל פנים"

רוצה קורס כזה לתלמידים? עם הפרטים שלך כאן נדע אוטומטית וניצור איתך קשר:

תודה, ניצור איתך קשר בהקדם

2. תכנית מקוונת ל"ימי קורונה"

 התכנית תפעל ב"כיתות מקוונות" על פני 14 מפגשים סינכרוניים  ו-7 מפגשים א-סינכרוניים למטלות צילומי וידיאו אישיים ב"הסגר" ובעת מצוקה זאת. 

רוצה קורס כזה לתלמידים? עם הפרטים שלך כאן נדע אוטומטית וניצור