top of page
logo good.tif

רן ישפה, מייסד ומנכ"ל מציג:

רשת התיכונים הראשונה באקדמיה:

רציונאל

התיכון הראשון בארץ שיפעל באקדמיה וכחלק אינטגרלי ממנה, המיועד לבני ובנות נוער במצבי סיכון יחד עם "נורמטיבים" כמפגש חוצה תרבויות באקדמיה, חיזוק החוסן ותחושת שייכות, למימוש יכולותיהם "לפרוץ" את מעגל חייהם!

Film Media Photography Movie Filmography Concept_edited.jpg

ם

י

כ

ר

צ

1."רוב תכניות ההכנה כיום לנוער במצבי סיכון מתמקדות בהכנה לשירות הצבאי, ולא בהכנה ללימודים גבוהים. ליכולתם של צעירים במצבי סיכון לרכוש השכלה גבוהה ישנה השפעה מכרעת על יכולתם להשתלב חברתית, להתקדם כלכלית ולשבור את מעגל העוני.

הבעיה כיום - גם לאחר הכניסה למוסדות להשכלה גבוהה נתקלים בוגרים שהיו במצבי סיכון בקשיים רבים. בין היתר, רובם הם דור ראשון במשפחותיהם המשתלב בלימודים מסוג זה ובשל כך, רבים מגיעים ללימודים עם ידע מועט על הדרישות וההתמודדויות המצפות להם במהלך הלימודים"(1)

 

(1)לימודים, השכלה ותעודה: מפתח לשינוי עבור ילדים ונוער במצבי סיכון ; ביטאון "אפשר" לעובד החינוכי-סוציאלי ; גיליון 27 מאי 2016.

הצרכים

1. 1."רוב תכניות ההכנה כיום לנוער במצבי סיכון מתמקדות בהכנה לשירות הצבאי, ולא בהכנה ללימודים גבוהים. ליכולתם של צעירים במצבי סיכון לרכוש השכלה גבוהה ישנה השפעה מכרעת על יכולתם להשתלב חברתית, להתקדם כלכלית ולשבור את מעגל העוני.

הבעיה כיום - גם לאחר הכניסה למוסדות להשכלה גבוהה נתקלים בוגרים שהיו במצבי סיכון בקשיים רבים. בין היתר, רובם הם דור ראשון במשפחותיהם המשתלב בלימודים מסוג זה ובשל כך, רבים מגיעים ללימודים עם ידע מועט על הדרישות וההתמודדויות המצפות להם במהלך הלימודים"(1)..

 

(1)לימודים, השכלה ותעודה: מפתח לשינוי עבור ילדים ונוער במצבי סיכון ; ביטאון "אפשר" לעובד החינוכי-סוציאלי ; גיליון 27 מאי 2016.

Classroom

זה באמת עובד? 

בין השנים 2009-11 נערך מחקר  על-ידי מכון ברנקו וייס והמוסד לביטוח הלאומי, ששולבו בו כלים איכותניים וכמותניים.

תוצאותיו מעידות על יעילותה של 'תקשורת מקדמת' כתכנית התערבות במספר סממנים מרכזיים:

ממצאי מחקר.JPG

לקריאת המאמר, ליחצו כאן

רוצה לתרום ובפרטים נוספים? נשמח לחזור!

תודה, נדבר בהקדם!

"לפעמים נהיה לי קשה מידי לנסות להיות

מישהו שרוצים שאני אהיה,

במקום לקבל אותי כמו שאני. "

מה עוד אנו מקדמים?

פופקורן.jpg

מביאים סרטים לישובים כמקום למפגש קהילתי וליצירת שינוי

ראיה לעתיד 

Travel and hiking along the forest path
הטמעת 'תקשורת מקדמת' במערכת החינוך,
יצירת קהילות "מיקרוסינמה" בפריפריות, 
הקמת רשת תיכונים ראשונה במכללות 
ויצוא התכנית לחו"ל!
איל רם, סמנכ"ל משה"ח ומנהל מינהל עובדי הוראה ביום עיון שלנו:
"לראות שיטה ישראלית, מתפתחת וצומחת זו גאווה גדולה למדינת ישראל"
footer-people-cinema_edited.png

יש לך הזדמנות לעזור לנוער ולנו לקדם ולהתקדם -
כמה זה עולה לנו ואיך יש לך אפשרות להיות שותף? 

כל נער.ה בתכנית עולה לשנה 625 ש"ח בלבד. 

יש לנו סעיף 46 לקבלת תרומות!

האנ.שים מאחור הקלעים:

62488094_2121201351339064_66833217981104

סגל אקדמי בכיר: