שושנה פרסיץ 3, Tel Aviv-Yafo, תל אביב, Israel

The School of Transformative Media® -Filmmaking as Dialogue for Growth

©כל הזכויות שמורת לביה"ס לתקשורת מקדמת