top of page

בשיתוף עם

 

 

 

 

 

המפגש החינוכי כאירוע תקשורתי / ד"ר רות הרתאן

מה בין מנחה לחבר? בין מנחה למורה? בין מנחה לתלמיד? בין מנחה לשחקן?בקורס נלמד להתבונן בתפקיד המנחה בתקשורת מקדמת המחבר בין כל הדמויות והתפקידים הללו ואחרים. נלמד שלהיות מנחה פירושו להיות מומחה לתקשורת בינאישית עם אחריות כבדה ורגישה לתהליך המפגש הבינאישי.נלמד שלכל אדם יש סיפור,לתלמיד ולמנחה כאחד , והמפגש החינוכי ביניהם מטרתו לגלות את הסיפורים וללמוד מהם על עצמנו , על מי שאנחנו ועל מי שאנחנו יכולים ורוצים להיות.

 

המטרות:

1. פיתוח התייחסות  לכישורי הנחייה כמקרה פרטי של כישורי התנהלות במפגשים בינאישיים.

2. איתור סגנון אישי של הנחייה, פיתוח כלי ביקורת לתפקודי כמנחה ופיתוח רגישות למפגש החינוכי הבינאישי.

 

נושאי הלימוד:

1.הכרות עם מודל התקשורת.

 

2.העמקה בהבנת מודל התקשורת כמודל למבחן המפגש הבינאישי בין מנחה ומונחה על ידי ניתוח אירועים המתוארים בספרות ובקולנוע.

 

3.כל סטודנט מתנסה בחוויית הוראה של נושא נבחר בשיעור של כחצי שעה. המפגש החינוכי הזה נבחן על ידי הקבוצה בעזרת מודל            התקשורת החושף "סגנון הוראה" טבעי ונרכש.

 

4.הגשת עבודה בה כל סטודנט מסכם את ההתנסות שלו.

 

 

                                                                      לחזרה לרשימת הקורסים

bottom of page