top of page
ממצאים על יעילות התכנית

"תקשורת מקדמת" פועלת בהצלחה משנת 2000 בעשרות מוסדות חינוך וטיפול מגוונים, ועד היום לקחו בה חלק  כ- 10,000 תלמידים וחניכים ברחבי הארץ. התוכנית מוכיחה עצמה כאמצעי לשיפור יחסיהם של המשתתפים עם עצמם, עם המשפחה, עם החברים ועם צוות ביה"ס. זאת לצד פיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה והבניית כלים יצירתיים לפתרון קונפליקטים (רגשיים, חברתיים ומוסריים). 

כל משתתף בתוכנית מקבל, בתחילת התוכנית ובסופה -  שאלון אודות תחושת "מסוגלות עצמית" שחובר במיוחד לתוכנית "תקשורת מקדמת". את השאלון חיברו ד"ר אורית גילור - ראש המסלול לחינוך מיוחד במכללת בית ברל, וד"ר רות הרתאן המלווה האקדמית של "תקשורת מקדמת" ומייסדת המסלול לתקשורת במכללת סמינר הקיבוצים.

 

התוכנית לוותה במשך שלוש שנים במחקר הערכה ששילב כלים כמותניים ואיכותניים על ידי יחידת ההערכה שבמכון ברנקו וייס, אשר הוכיח את הצלחתה לקדם תלמידים בעלי קשיים רגשיים / חברתיים / לימודיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר ההערכה עקב אחרי 15 תלמידים במשך 3 שנים ולהלן עיקרי ממצאיו:

 

 

דימוי עצמי וקשרים חברתיים

 

 

 

יש לי כמה תכונות טובות

15

 100%

 

לפעמים אני מרגיש לא שווה

 4

 27%

 

כשאני צריך - אני מבקש עזרה

14

 93%

 

אני משקיע הרבה בכדי שהחיים שלי יהיו טובים יותר

13

 93%

 

אני חושב שההצלחה שלי בחיים תלויה בי

 

 13

  87%

גם כאשר אין לי עזרה מהבית, אני מסוגל להתמודד עם הבעיות שלי

 

12

  80%

בדרך כלל אני משיג את מה שאני רוצה, בגלל שעבדתי קשה

 

12

  80%

כשיש לי קשיים, אני נוטה להתעלם צהם ולא מתעסק איתם יותר מדי

 

8

  53%

טוב לי מבחינה חברתית בתוכנית

 

14

 100%

החברים בתוכנית עוזרים זה לזה

 

12

  86%

יש לי חבר קרוב בתוכנית        לשוחח איתו

13 

  93%

 

התמדה והשקעה בתוכנית

 

 

 

 

אני מתמיד להגיע לכל המפגשים בתוכנית

 15

100%

אני מתאמץ כדי להגיע להישגים בתוכנית

 14 

93%

אני משקיע זמן  גם מחוץ לשעות בית הספר בתחומים שנלמדים בתוכנית

  9

60%

מאז שאני משתתף בתוכנית אני משקיע יותר בלימודים

12

80%

 

שביעות רצון מהתוכנית

 

 

 

 

אני אוהב להשתתף בתכנית

15 

 100%  

למדתי דברים חדשים ומעניינים בתכנית

 

15

 100%

אני משתמש בידע שאני לומד בתכנית גם בתחומים אחרים מחוץ לבית הספר או בשיעורים אחרים

 

7

  50%

הקורסים המקצועיים תורמים לי מאוד

 13

  87%

 

היתה לי אפשרות לבחור את התחום שבו בחרתי בתוכנית מבין כמה אפשרויות

 

 15 

100%

  אני גאה להיות בתוכנית

 

15

100%

אני אמליץ לחברים שלי להצטרף לתוכנית

 

12   

 86%

סיפרתי להורים שלי על מה שאני עושה בתוכנית

 

13

 87%

המדריך/ה של התוכנית תורם לי ומקדם אותי מאוד

 

15 

100%

השיחה עם תלמידים אחרים בכיתה בנושאים של עבודה מלמדת אותי

10

 67%

 

בנוסף, כל בית ספר המפעיל את התוכנית מקיים מדדים פנימיים.

למסמכי תיעוד המסקנות של חלק מהמוסדות ראה לשונית: 

bottom of page