top of page
נושאי הלימוד והעשייה עם הקבוצות

בכל השלבים המשתתפים אמונים על כל העשייה – משלב הרעיון עד לשלב הביצוע.

 

תהליך הפקת סרט:

 

רעיון       שעשוע        תסריט (קונפליקט פנימי וחיצוני)       התבוננות       שיקוף        הבחנה        ניתוח        הסקת מסקנות       התמודדות       קבלת החלטות       איפשור חלופות מקדמות והעלאת מוטיבציה – "אני יכול. ראיתי!"

 

 

  • לפני כל קורס, מתאים צוות ביה"ס "ראיה" את תכנית הלימודים (הקיימת) לקבוצה הספציפית עימה יעבוד לפי נתונים שמוסרים נציגי המוסד המזמין, ולאור ניסיון השנים של עבודה עם נוער דומה.

  • לאורך כל השנה ישנו תיאום ושיתוף עם יועץ/ת המוסד המזמין ו/או רכז פדגוגי ו/או עו"ס המלווים את התהליך הלימודי והרגשי שחווה התלמיד.

  • בתום כל מפגש מתבצע תהליך של בחינת התאמת המערכים הקיימים לשיעור הבא בהתאם לצרכי הקבוצה.

 


 

נושאי הלימוד:

חלק א' -  היכרות

חלק ב' -  מושגי צילום והפקה

חלק ג' -  "להשתעשע ברעיונות"

חלק ד' -  "עריכה מקדמת – משעשוע למשחק המציאות"

חלק ה' -  ניתוח 

חלק ו' -   "אני – אתה" הבובריאני (גישתו של מרטין בובר)

חלק ז ' - הפקת סרט לאפיון הדמויות

חלק ח' - מעבר מ"נעשה" ל"נשמע" – התמקצעות קולנועית

חלק ט' - שלב החלופות

חלק י'  -  "מרחק נגיעה" (הכרות עם עולם ה"סלב" והשפעתו עלינו כצרכנים)

חלק כ' -  אוריינות המדיה (פיתוח התבוננות ביקורתית בתקשורת המונים)

סיום התהליך – הפקת פרויקט גמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוסד המזמין את התוכנית יקבל את פירוט התכנים בכל השלבים הנ"ל.

 

 

 

שיטת העבודה ב"תקשורת מקדמת", משתמשת בעשייה הקולנועית (/טלוויזיונית) כשפה נרכשת פשוטה וברורה לביטוי, לפורקן ולשליטה עצמית. כל זאת תוך כדי פיתוח היכולת להתבונן ולנתח סיטואציות אישיות וחברתיות של המשתתפים עצמם ושל חבריהם. בשל כך, היא מאפשרת לתלמידים לעבור תהליכים מקדמים תוך כדי העצמתם. כתוצאה מכך, התלמידים מפתחים מיומנויות תקשורת, התמודדות עם כישלון (והצלחה!), קבלה עצמית, העלאת המוטיבציה ואמון במסוגלותם להגשים רצונות ולהעז לשאוף.

תלמידה מספרת על חווייתה ב'תקשורת מקדמת'

"כל אדם זקוק למען הרגשתו הטובה, ועוד יותר מזה למען כבודו העצמי, לבטחון שבמידה מסוימת הוא אדון לגורלו; הדבר נכון אצל ילדים יותר מאשר אצל בוגרים משום שהחלטות כה רבות בחייו של הילד נעשות למענו. בטחון זה הוא תנאי מוקדם להתפתחות הידיעה של הילד שיש לו חלק חשוב בעולם ובמידה מסוימת הוא יכול לעצב את חייו במו ידיו." (ברונו בטלהיים)

 

הפקת סרט ועריכת סיטואציות מהחיים מאפשרים חוויה חשובה זו.

bottom of page